MEC Mr Ketso “Toto” Makume, paid a visit to the St Luke Methodist Church of South Africa in Welkom.

Vusumuzi May 12, 2023 Comments Off on MEC Mr Ketso “Toto” Makume, paid a visit to the St Luke Methodist Church of South Africa in Welkom.

Today, the MEC for Human Settlements and COGTA, Mr Ketso “Toto” Makume, paid a visit to the St Luke Methodist Church of South Africa in Welkom.

St Luke Methodist Church of South Africa is on a journey of wanting to reunite, work together and reach one goal. The MEC believes that Government and the church should work hand in hand. A church is the core of any community and can assist Government in reaching certain objectives. The purpose of the MEC’s visit was to help bring the church together and to seek a partnership with the church to help fight issues of service delivery and poverty.

“A person who is not connected to God is like a fridge that is not connected to a plug. If a person is not connected to the Lord, things go wrong.”

“Re leboha mohau wa Ramasedi hore ebe re mona kajeno ho tlo rapela le lona. Re kopa le re rapedise hore re sebeletse batho ka botshepehi, re tlohele tlwaelo ya ho sheba metswalle ya rona le ba malapa a rona pele. Re itlwaetse ho thusa le ho sheba setjhaba ka kakaretso.” Samuel 15:23

For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king.”

“Samuel a re ho Saule, because you have rejected the word of the Lord, the Lord has rejected you.  Ha o sa kenye Ntate Modimo mererong ya hao, Ntate Modimo wa o furalla.”

“Re tlile ho kopa thapelo hore re se ke ra ba medingwana, ha o qale ka wena haole moetapele, o qala ka batho pele. Re tlose letsoho la boshodu tjheleteng e tlamehang ho sebeletsa setjhaba. Lentswe lere rata wa heno jwalo ka ha oi thata, diphepetso tse re qobaneng le tsona di ngata, batho ba hloka mesebetsi, ditshebeletso tse nepahetseng le matlo.”

Buka ya Bakorinthe 40 e re: ha tsohle di etswe ka tshwanelo le molao” mantswe a MEC.

Comments are closed.